Tel.: +36 1 225 0365
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 évi II. törvény

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 évi II. törvény

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) 28. §-a alapján legfeljebb öt éves érvényességű, egyéb célú tartózkodási engedélyt kaphat az a harmadik országbeli állampolgár, akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik.

Nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni különösen, ha a harmadik országbeli állampolgár kérelmező igazolja, hogy ő, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 250 000 euro névértékben rendelkezik olyan vállalkozás által kibocsátott, legalább ötéves futamidejű értékpapírral, amely vállalkozás megfelel a Harmtv. 28. § (4) bekezdés a) alpontjában rögzített feltételek mindegyikének.